Aansluiting kerndoelen

boerindeklas-foto-kerndoelen-teamwork

Boer in de Klas sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs en bij activiteiten en lessen over eten en bewegen. Vanuit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, met name in samenhang met het domein ‘Mens en samenleving’ en het domein ‘Natuur en techniek’ zijn de lessen ontwikkeld.

Boer in de Klas sluit aan bij de volgende kerndoelen:

 • 34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 • 35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en consument.
 • 37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
 • 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
 • 40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
 • 41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Boer in de Klas sluit aan bij de volgende leerdoelen:

 • Leerlingen maken kennis met de agrarische sector Nederland.
 • Leerlingen maken kennis met een specifieke tak binnen de agrarische sector.
 • Leerlingen ontwikkelen een beeld hoe in Nederland het voedsel geproduceerd wordt.
 • Leerlingen leren van welke factoren de boeren afhankelijk zijn voor een goede oogst of een goed resultaat.
 • Leerlingen ontdekken de drijfveren waarom de gastspreker boer(in) geworden is.
 • Leerlingen ontdekken dat producten die boeren maken in heel veel dagelijks voedsel voort komt.
 • Leerlingen ontwikkelen affiniteit met de herkomst van voedsel en krijgen meer waardering voor (gezond) eten.
boerindeklas-foto-kerndoelen-kids
boerindeklas-foto-kerndoelen-graan

Schrijf je school in

voor de Boer in de Klas gastlessen!